پنجره دوجداره upvc | قیمت پله پیچ | فروشگاه زارع

پنجره دوجداره upvc: فرق بین پروفیل یو پی وی سی سه کاناله و پنج کاناله چه می باشد ؟ ممکن است مهم‌ ترین پرسش این باشد که فرق پروفیل یو پی وی سی سه کاناله و پنج کاناله در چه چیزی است باید گفت فرق مهم پروفیل یو پی وی سی سه کاناله و پنج کاناله در مقدار عایق بندی ان هست . پنجره یو پی وی سی با پروفيل سه کاناله و شيشه هاي دو جداره قابلیت این را دارد که تا چهل و پنج درصد از هدر رفتن انرژي و هزينه هاي آن کم کند ، به طوری که با به کار بردن از درب و پنجره یو پی وی سی با پروفيل پنج کاناله و شيشه سه جداره کم کم تا شصت درصد از هدر رفتن انرژي پایین می اید . این نکته را هم مورد بررسی قرار دهیم که درب و پنجره یو پی وی سی با پروفيل پنج کاناله اکثرا مورد استفاده صنعتی دارد و برای نواحی سردسیر به کار می رود و مصرف می شود .

پنجره دوجداره upvc | قیمت پله پیچ | فروشگاه زارع

فرق پروفیل یو پی وی سی سه کاناله و پنج کاناله پنجره :: فرق بین پروفیل یو پی وی سی سه کاناله و پنج کاناله : با جلو رفتن

تکنولوژی و پدید امدن درب و پنجره یو پی  وی سی ، پنجره های

سه جداره هم بعد از زمان  کمی طراحی شده اند که گزینش سبک پنجره هم از دو جداره و یا سه جداره یو پی وی سی یک قسمت

پر اهمیت از عمل می‌باشد . هویت اساسی و مهم این سبک از درب پنجره‌ها همان گونه که از اسم شان تعیین می کند عایق بودن

و درصد صداگیری زیادی می‌باشد ، درست می باشد.

پنجره دوجداره upvc | قیمت پله پیچ | فروشگاه زارع

برای استفاده از پنجره‌های سه جداره در اپارتمان ها از پروفیل های پنج کاناله به کار ببرید . به صورت جامع پروفیل های

ساخته شده درب و پنجره یو پی وی سی در سه قسمت سه کاناله ، پنج کاناله و کشویی ساخته می شوند ، بودن این کانالهای پوچ در بین پروفیل های یو پی وی سی  افزون بر کم کردن وزن سبب می شود پروفیل پنجره عایق بیش تری دارا باشد و از عبور صداهای فضای بیرون به محیط درونی ممانعت کند .

پنجره دوجداره کرج

فرق پروفیل یو پی وی سی سه کاناله و پنج کاناله :

مارک مالک اسم و اعتبار ویستا بست حاوی نوزده مدل پروفیل سه کاناله می باشد ، که برای مثال آن ها می توان

پروفیل قاب ، قاب دراز ، قاب بازسازی ، بازشو (Sash) تخت پنجره ، بازشو دکوراتیو پنجره ، بین متحرک و

ثابت ، بازشو در ، قاب توری , کاور و وصل شدن قاب را اسم برد .

پنجره دوجداره upvc که در این مدل گوناگونی پروفیل ویژه بازسازی هم وجود دارد ، که برای عوض کردن

بدون صدمه زدن به پنجره های گذشته و آلومینیومی استفاده کرد .

پروفیل قاب از این مدل حاوی ارتفاع خارجی شصت و پنج میلی متر و عرض شصت میلی متر می باشد .

قطر دیواره اصلی سه میلی متر و بقیه دیواره ها دو و هفت می باشد . وزن در واحد طول یا به اسم دیگر چگالی یک و بیست و چهار کیلوگرم  می باشد .

پروفیل قاب:

پروفیل قاب دراز از این گونه حاوی ارتفاع خارجی هفتاد و شش میلی متر و عرض شصت میلی متر می باشد . ق

طر دیواره اصلی سه میلی متر و دیگر دیواره ها دو و هفت می باشد . چگالی آن یک و سی و هشت کیلو گرم می باشد ،

که در سبک خود وزن بیش تر و متناسب می باشد .

این پروفیل جهت تولید درها و پنجره های وسیع با یراق آلات گوناگون کارایی و استفاده دارد .

پروفیل بازشو دکوراتیو پنجره که پتانسیل وصل شدن به پروفیل بین متحرک را هم دارا می باشد ، با ارتفاع هفتاد

و هشت میلی متر و عرض شصت تا شصت و هشت میلی متر و چگالی وزنی یک و چهل و سه ساخته می شود .

پنجره دوجداره وین تک کرج

بازشو صاف پنجره هم با پتانسیل به کار بردن از دو نوار درزبندی گوناگون در نواحی وصل شدن به پروفیل و شیشه ،

با ان ارتفاع اما با وزن پایین تر یک و سی و نه استفاده می شود .

به خاطر عوض کردن پنجره های گذشته و آهنی قادر می باشید از پروفیل قاب بازسازی و پروفیل سر قاب بازسازی

مصرف نمود . در این صورت احتیاجی به خراب کردن اپارتمان و بیرون اوردن پنجره های گذشته نمی باشد .