در و پنجره UPVC | انواع پنجره دوجداره | زارع

در و پنجره UPVC: یکی از مزیت ها و خصوصیت های پنجره های یو پی وی سی که دلیل پر تقاضا بودن آن میشود ، گوناگونی زیاد نوع های بازشو های آن می باشد ، که دلیل بر این می شود برای هر محیطی طبق میل و موقعیتی پنجره ای موجود می باشد و گزینش موارد بسیاری در دست داریم.

در و پنجره UPVC | انواع پنجره دوجداره | زارع

جمع و باز نمودن پنجره های یو پی وی سی به صورت های گوناگون بازشو ، می بایست به صورت درستی صورت بگیرد ، تا هم عایق بندی به طور جامع صورت بگیرد ، و هم به یراق آلات پنجره صدمه وارد نشود .

در پی این مطلب به روش های باز و بسته شدن پنجره  یو پی وی سی ، به صورت های گوناگون بازشو پرداخته می شود .

در و پنجره UPVC | انواع پنجره دوجداره | زارع

گوناگونی پنجره ها و روش باز کردن و بستن پنجره :

جهت قفل نمودن در دوجداره ، یا باز نمودن در قفل شده یو پی وی سی روش کار با در های سنتی و عادی فرق می کند .

پنجره یک حالته و فرانسوی :

این سبک پنجره لولایی می باشد و تنها یک مدل بازشویی دارا می باشند .

  • جهت باز نمودن پنجره ، دستگیره را از بخش پایین ( مدل قفل ) تقریبا چهل و پنج درجه می باشد به طرف چپ یا راست ،
  • به سمت لنگه بازشو پنجره بر می گردد ، چرخانده شود به صورتی که دستگیره بین جایی گیرد ، پنجره باز می شود .
  • جهت بستن ، دستگیره به طرف پایین باشد ، پنجره قفل می باشد.

قیمت پنجره دوجداره کرج

پنجره دو حالته :

این سبک پنجره در دو مدل باز می شود ، با دقت به این که دستگیره در سه طرف جای می گیرد .

  • دستگیره پنجره به طرف پایین قرار گیرد پنجره قفل می باشد .
  • دستگیره به طرف میانی باشد ، پنجره به صورت اول مثل پنجره های یک حالته از طرف راست یا چپ باز می شوند .
  • دستگیره به طرف بالا قرار گیرد ، پنجره به صورت دوم باز می شود . به این معنی که پنجره به اندازه سی سانتی متر
  • از بالا باز می شود و این اندازه حدود ده الی سی سانتی متر قابلیت تنظیم را دارا می باشند .

پنجره کلنگی :

بازشو کلنگی به طور چفت و زبانه می باشد و بدون دستگیره می باشد . باز شدن آن تنها از بالا یا تنها از پایین قابل اجرا می باشد .

  • برای باز شدن پنجره می بایست اول چفتی پنجره را به طرف پایین می اید تا چفت از زبانه خارج شود و پنجره تقریبا چهل سانتی متر باز می شود .
  • برای بستن پنجره ، لنگه باز شده را در طرف برعکس آن سوق داده سرانجام به طرف درون می اید و در زبانه جای می گیرد و بسته می شود .

پنجره دوجداره کرج

درب سوئیچی :

لنگه در upvc قادر می باشد ، به طرف درون و یا به طرف خارج باز شود . با دقت به میل متقاضی و شرایط مکانی

درب مشخص می شود که لنگه درب به طرف درون و یا خارج باز می شود .

جهت باز نمودن در درون بازشو ، دستگیره درب را به طرف پایین هول می دهد و در به طرف درون باز می شود .

جهت بستن در درون باز شو ، اول لنگه باز شو در را هول داده تا درب محکم بشود . بعد دستگیره را به طرف بالا

چرخانده تا یراق کار کرده و در به صورت کامل کیپ و محکم شود . در اخر برای نیاز با کلید در را قفل می نماییم .

باز نمودن درب خارج باز شو شبیه با درب درون باز شو می باشد و دستگیره درب را به طرف پایین هول داده و در به طرف خارج باز می شود .

کیپ کردن در خارج باز شو ، شبیه به درب درون باز شو می باشد ، لنگه باز شو در را فشرده  کرده تا درب بسته و محکم شود .

بعد از ان دستگیره را به طرف بالا چرخانده تا یراق کار کرده و درب تماما بسته شود .

مدل بسته بودن درب درون باز شو :

در و پنجره UPVC: اول لنگه باز شو در را به طرف درون فشرده می باشد تا درب بسته بشود . بعد دستگیره را به طرف بالا چرخانده تا

یراق کار کرده و درب تماما بسته می شود . ( تا هنگامی که دستگیره به طرف بالا چرخیده نشود درب تماما بسته نمی شود . ) در اخر در هنگام نیاز با کلید در را قفل می نماییم .